Російська мова

Яке перевірочне свово до слова обжера

Яке перевірочне свово до слова обжера післяшиплячих, в корені, під наголосом слід писати Про: ШОВ, ШОРОХ, шори,ПЕЧІЯ, агрус,ОБЖОРА, Чокан, нетрів. Ненажера. слоаво-виняток. після шиплячих під ударенінм в корені пишеться Про

Російська мова

, дуже терміново

, дуже терміново Спрощення лексики означає підбираємо союз а йсхема (- =, О!) звернення і т. д.виходить 1 союз і 2 а 3 і 4 і 5 а 6 а 7а 8 і 21: до заснула дачі (це словосполучення) позначає дополненіе24: сво з в а й о- 5 звуков28: обставина

Російська мова

Фонетичний розбір слова балкон

Фонетичний розбір слова балкон Бал / кін -2 складуБ-Б-Согл., ДзвінкийА-А-голосні., Безуд.Л-Л-Согл., ДзвінкийК-К-Согл., ГлухийО-О-голосні., Уд.Н-Н-Согл., Дзвінкий__________________6 букв, 6 звуків.__________________Бажаю успіхів! Балкон б а л ь к о нб б согл., дзвін., тв.а а гл., безуд.л л согл., дзвін., тв.до до злагоди., глухий., тв.про про гл., уд.н н согл., дзвін., тв.6 букв, 6 звуків.