Російська мова

Хороший сніжок урожай збереже

Хороший сніжок урожай збереже

  • Хо-ро-ший сні-жок уро-жай сбе-ре-жт.Дож-дик, дош-дик, по-лі-вай бу-дет слав-ний уро-жай.
    Хороший, поливай, урожай
  • Поливай, славний, урожай.

Добавить комментарий

84 + = 85