Browse Category by Алгебра
Алгебра

Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото

Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото Пусть х=1, тогда игрек=5, точку с координатами (1,5), пусть х=с, тогда игрек 10, вторая точка (1,10)...... строим по этим точкам. Подставь любое значение в х или в у и реши уравнение. Это и будут точки координат.График в файле.

Алгебра

Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото

Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото Нехай х = 1, тоді ігрек = 5, точку з координатами (1,5), нехай х = с, тоді ігрек 10, друга точка (1,10) ...... будуємо за цими точкам. Підстав будь-яке значення в х або в у і виріши рівняння. Це і будуть точки […]

Алгебра

, не помню

, не помню Решение на фотке,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ответ А.1 ..............................

Алгебра

(2√2 + 3) х (3-2√2) з рішенням,

(2√2 + 3) х (3-2√2) з рішенням, 62 - 44 +9 - 62 = 9 - 42 = 9 - 8 = 1 Так як від перестановки доданків сума не змінюється, можемо другу дужку залишити, як є, в первуюзапісать наступним чином:(3 + 22) * (3-22).Бачимо, що тут є формула скороченого множення, а саме різниця квадратів, […]